Kas tai?

Viena yra skaityti Bibliją taip, kaip skaitome bet kokią kitą knygą, ir visai kas kita, kai į Biblijos tekstus įsižiūrime, prie jų prisiliečiame ir juos pritaikome sau. Toks įsigilinimas į Biblijos tekstus padeda mums geriau suprasti, koks yra Dievas, koks Jo charakteris, kokios yra Dievo Žodžio tiesos, ir kaip jos gali būti praktiškai pritaikytos kasdienybėje.

Kaip juo naudotis?

Paliesti | Prie Biblijos tekstų prisiliečiame ranka užrašydamos dienos Biblijos eilutę.

Įsižiūrėti | Užrašyk keletą dalykų, kuriuos pastebi šioje Biblijos ištraukoje. Ką pastebi skaitomoje Biblijos eilutėje? Kokie žmonės minimi? Ar yra pasikartojančių žodžių? Kokie žodžiai yra esminiai?

Įsiklausyti | Užrašyk keletą dalykų, kuriuos šiandien tau kalba šios Biblijos eilutės. Tada Dievo Žodis tampa asmeniškas. Ką šiandien tau Dievas kalba? Kaip esi raginama pritaikyti praktiškai tai, ką girdi?

Kalbėti | Užrašyk savo maldą remdamasi tuo, ką atradai šiandienos skaitinyje. Padėkok už tai, ką Dievas tau kalba. Jeigu Jis tau atskleidžia tam tikrus dalykus, prašyk, kad Jis suteiktų išminties teisingai suprasti Jo Žodžius ir tinkamai pritaikyti.

Kaip tai atrodo?

Štai pavyzdys, kaip tai atrodo…

Apreiškimo Jonui 12, 10 ir 2 Tesalonikiečiams 3, 3

Paliesti | Aš girdėjau danguje galingą balsą, sakantį: „Dabar atėjo mūsų Dievo išgelbėjimas, galybė, karalystė ir Jo Kristaus valdžia, nes išmestas mūsų brolių kaltintojas, skundęs juos mūsų Dievui dieną ir naktį“. 

O Viešpats ištikimas; Jis sustiprins jus ir apsaugos nuo pikto.

Įsižiūrėti | Keletas dalykų, kuriuos pastebiu šiose Biblijos eilutėse:

  • Galingas balsas, visa žinantis.
  • Kaltinantis dieną ir naktį – nuolatinė kova.
  • Viešpats padės ir apsaugos mane.
  • Jis visada esantis su manimi.
  • Jis yra nekintanti mano gyvenimo apsauga.

Įsiklausyti | Ši Biblijos eilutė primena man, kad Dievas yra galingesnis už bet ką kitą. 

Noriu įsiminti šias Biblijos eilutes. 

Man reikalinga Dievo pagalba priešinantis piktam. 

Kalbėti | Brangus Dieve,

Dėkoju, kad Tavo meilė man bei ištikimybė nesikeičia ir nesibaigia. Padėk man kiekvieną dieną visame kame pasitikėti Tavimi. 

Renkuosi tikėti, kad esi su manimi, mane saugai ir nukreipi. Keisk mane, kad būčiau tinkama ir galėčiau tarnauti Tau bei kitiems žmonėms taip, kaip esi man numatęs. 

Jėzaus Kristaus vardu.

Amen.

Svarbiausias Biblijos teksto refleksijos aspektas yra praktinis jo pritaikymas asmeniniame gyvenime.

Biblijos studijų žurnalai

Love God Greatly Biblijos studijų ašis – Biblijos refleksijos metodas, kuris padeda geriau suprasti, ką Šventojo Rašto tekstai kalba mums asmeniškai.

Visos pajamos gautos pardavus
Biblijos studijų  žurnalus yra naudojamos tam, kad tarnystė toliau vyktų, plėstųsi ir augtų. !

Kiekviena auka mums be galo brangi!

Biblijos studijų žurnalai

Love God Greatly Biblijos studijų ašis – Biblijos refleksijos metodas, kuris padeda geriau suprasti, ką Šventojo Rašto tekstai kalba mums asmeniškai.

Visos
pajamos gautos pardavus
Biblijos studijų  žurnalus yra naudojamos tam, kad tarnystė toliau vyktų, plėstųsi ir augtų. !

Kiekviena auka mums be galo brangi!